Kasy Fiskalne online Częstochowa - kasy fiskalne online

KASY FISKALNE ONLINE
Nowa Technologia

Telefon kontaktowy: 796068892

Przejdź do treści

Kasy Fiskalne online Częstochowa

Pierwsze urządzenia fiskalne Online w ofercie !

                                                

  
  • Ustawa wejdzie w życie od 1 maja 2019. Dla pierwszych branż kasy online zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020.
  • Ważność homologacji dla kas z kopią papierową do 31 sierpnia 2019.
  • Data wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią elektroniczną 31 grudnia 2022.

         Kasy „gotowe na ONLINE”?
                        
Nie ma na rynku dostępnych w sprzedaży kas spełniających warunki techniczne, które opracowuje rząd.
 
Wszystkie dostępne obecnie urządzenia na rynku spełniają wymogi  aktualnie obowiązującego rozporządzenia technicznego w sprawie warunków  i kryteriów jakim muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Wymagania stawiane  kasom ONLINE zasadniczo różnią się od tych, które obowiązują obecnie.

                     
„Gotowa na online” czy „gotowa na modyfikację”?
                     
Tak zwane kasy „gotowe na ONLINE” ("online ready") oferowane  na rynku przez niektórych dostawców, w rzeczywistości są zwykłymi kasami  spełniającymi wymogi aktualnego rozporządzenia technicznego (które de  facto muszą spełniać wszystkie kasy oferowane na polskim rynku).  Dostawcy takich kas proponują, za dodatkową opłatą, możliwość  „modyfikacji” kasy, do przepisów, które dopiero mają wejść w życie.

Zatem „modyfikacja” kasy z kopią elektroniczną do kasy ONLINE, która  miałaby spełniać wymogi projektowanego rozporządzenia technicznego,  musiałaby uwzględniać co najmniej następujące operacje:
 
1. Formalna likwidacja kasy:
a) zakończenie pracy w trybie fiskalnym (przejście w stan tylko do odczytu).
b) wykonaniem odczytu pamięci fiskalnej (dla urzędu skarbowego).
Przy ww wymienionych czynnościach (szczególnie wymienionych w punkcie b)  musi być obecny serwis, podatnik oraz pracownik urzędu skarbowego.
2. Wymiana części lub wszystkich podzespołów elektronicznych kasy  (ew. z wyjątkiem mechanizmu drukującego, klawiatury i wyświetlaczy),  w tym pamięci fiskalnej. Taka operacja może być formalnie zrealizowana  wyłącznie przez producenta kasy. Taka „wymiana” podzespołów z punktu  widzenia formalnego byłaby produkcją urządzenia spełniającego wymogi  nowej homologacji wraz z nadaniem nowego numeru unikatowego. Czyli  produkcją nowego urządzenia z wykorzystaniem części używanych  podzespołów.
3. Ponowną fiskalizację kasy (z innym numerem unikatowym pamięci fiskalnej jak również numerem ewidencyjnym urządzenia).
 
Należy podkreślić, że taka modyfikacja byłaby możliwa pod  warunkiem uzyskania przez producenta kasy pozytywnej decyzji Głównego  Urzędu Miar, czyli homologacji dla kasy ONLINE będącej wersją kasy  „modyfikowanej”.
Masz pytania zadzwoń
  
tel: 796068892
Kasy Online
Promocja
        
Kupując kasę FAWAG Lite otrzymujesz Kupon, który uprawnia do zakupu kasy FAWAG Lite w wersji OnLine z opustem w wysokości 200zł oraz zyskujesz 5 lat gwarancji na pamięć fiskalną kasy w wersji OnLine.
Drukarki Online
tel: +796068892

Copyright (c) 2004-2019 BSD-NET.PL
al. 11-listopada 1/3 box 5
42-200 Częstochowa
CH Estakada
Wróć do spisu treści