>

Kasy Fiskalne online Częstochowa - dla kogo ? - kasy fiskalne online

KASY FISKALNE ONLINE
Nowa Technologia
kasy fiskalne Częstochowa

Telefon kontaktowy: 512290064

kasy fiskalne Częstochowa
Przejdź do treści

Kasy Fiskalne online Częstochowa - dla kogo ?

Kto będzie musiał zainstalować kasy ONLINE?
Projekt   ustawy zmieniającej ustawę o VAT zawiera proponowa-ny przez   Ministerstwo Finansów, harmonogram wprowadzania kas ONLINE. W pierwszej   kolejności obowiązkiem rejestracji sprzedaży za pomocą tego rodzaju  kas  zostaną objęci przedsiębiorcy świadczący usługi*:

  
Gastronomia i Hotele od 01.01.2021 Obowiązek stosowania urządzeń fiskalnych Online !

1)   od 01.01.2021 r. - związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez   stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w   zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

2)   od 01.01.2021 r.  Hotele.

3)   od 01.01.2021 r. - fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i  lekarzy dentystów, prawników, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.
kosmetyczne i kosmetologiaBudownictwoPrawnicy, radcy prawnifryzjerzySiłownialekarzy i  lekarze dentysci

* Terminy wskazane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
Masz pytania zadzwoń
  
tel: 796068892
tel: +512290064

Fiskalne kasy Częstochowa
Copyright (c) 2004-2021 BSD-NET.PL
al. 11-listopada 1/3 box 5
42-200 Częstochowa
CH Estakada
tel: 512290064
Wróć do spisu treści